भजनी नगरपालिका वडा नं.४ बिजुलियामा रहेको "लौकहाभौकहा ताल", भजनी नगर कै सौन्दर्य ....