FAQs Complain Problems

सुचनाहरु

सम्पर्क

सम्पर्क फोन : ०९१- ५८०१०१, ५८०२०१

नगर प्रमुखको कार्यकक्ष : ०९१ - ५८००७८,

नगर उपप्रमुखको कार्यकक्ष : ०९१- ५८००७९

इमेल : bhajanimun073@gmail.com , bhajani.mun@gmail.com

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !