FAQs Complain Problems

सम्पर्क

सम्पर्क फोन :

कार्यालय प्रमुख : ०९१- ५८०१०१

प्रशासन शाखा : ०९१- ५८०२०१

नगर प्रमुखको कार्यकक्ष : ०९१- ५८००७८,

नगर उपप्रमुखको कार्यकक्ष : ०९१- ५८००७९

इमेल : bhajani.mun@gmail.combhajanimun073@gmail.com, info@bhajanimun.gov.np 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !